Minkov Brothers, Sofia (Bulgaria)

Minkov Brothers
83-85, James Baucher Blvd.
1407
Sofia
Bulgaria
Telefonnummer (Zentrale): 
+359 (882) 151500
E-Mail (Firma):